Automobilový průmysl a jeho dodavatelé

Navrhujeme, vyrábíme a montujeme nanášecí a dávkovací systémy jako kompletní zařízení pro nejrůznější procesy nanášení v automobilovém průmyslu a u jeho dodavatelů. Naše systémy pro aplikaci lepidel, olejů, tuků a silikonových produktů přizpůsobené požadavkům zákazníka jsou používány v krocích procesu tak, aby to vyhovovalo výrobě.


Použití