Úprava vody

Projektujeme dokonale propracovaná technická řešení problémů pro snížení stupně znečištění průmyslových a městských odpadních vod.
Použití našich výkonných dávkovacích systémů zajišťuje ochranu, péči a zachování rozvodných sítí pitné a užitkové vody.

Použití