Úprava chladící vody

Proč se upravuje chladící voda?
Pro ekonomickou efektivitu zařízení má značný význam dobré vytížení a vysoká hodnota účinnosti.

Problémy oběhu chladící vody:

  • Koroze
  • Sedimenty
  • Růst řas a baktérií

Důsledkem je zhoršení kvality vody, zmenšení průřezu potrubí, ztráty výkonu a vyšší náklady na energie.

Opatření:
Uvedené složité problémy lze řešit pouze pomocí plně automatického odkalení (odsolení) a dávkování biocidů.

  • Automatické odsolení
  • Dávkování biocidů
  • Stabilizace hodnoty pH
  • Zásobování chemickými látkami

Přístroje

Programovatelný regulátor odsolení CoolPROTECT

Měřící a regulační přístroj Versatronic pro řízení odsolení a dávkování biocidů v chladícím okruhu

Detailní informace naleznete v naší oblasti ke stažení