Úprava pitné vody

Ochrana vedení pitné a užitkové vody před korozí a ukládáním kamene je se všemi příslušnými kritérii kvality vedle zásobovacího závazku jedním z nejdůležitějších úkolů průmyslu úpravy vod. Je třeba pečlivě realizovat opatření péče a ošetřování rozvodné sítě pomocí prostředků korozi a ukládání kamene v dávkování dle směrnice DVGW. Při použití našeho proporcionálního dávkovacího systému, který je k tomuto účelu určen, je to z velké míry možné.

Při sladění všech komponent kompletního programu ELADOS® EMP vzniká možnost kombinovat dávkovací jednotky pro nejrůznější případy použití.


Přístroje

Kompaktní dávkovací přístroj pro proporcionální dávkování

 

Detailní informace naleznete v naší oblasti ke stažení