Ecolab Engineering GmbH

Nanášecí a dávkovací systémy

Nanášecí a dávkovací systémy

Naše nanášecí a dávkovací systémy jsou používány v nejrůznějších procesy nanášení v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Pro disperzní a reaktivní lepidla, maziva, barvy, silikonové produkty a jiné látky jsou zapotřebí různé procesy nanášení. Vyvinuli jsme systém ADS (nanášecí a dávkovací systém) se všemi k tomu účelu potřebnými jednotlivými komponentami, aby bylo možno realizovat kroky procesu, které jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníka a vyhovují výrobě.

Přístroje:

Elektropneumatická časová řídící jednotka Multiline 1000
Rotorspray pro kruhové nanášení produktu v otvorech
Detailní informace naleznete v naší oblasti ke stažení