Jahutusveekäitlus

Miks jahutusveekäitlus?

Heal ärakasutamisel ja suurel kasuteguril on seadme tõhususel oluline tähendus.

Jahutusveeringluse probleemid on järgmised: 

  • Korrosioon
  • Sadestumised
  • Vetikate ja bakterite kasv

Tagajärjeks on veekvaliteedi halvenemine, torude ristlõike vähenemine, võimsuse kadu ja suurem energiakulu.

Meetmed:

Nimetatud keerulisi probleeme saab lahendada vaid täisautomaatse sõelumise (magestamise) ja biotsiidide doseerimisega.

  • Magestamise automatiseerimine
  • Biotsiidide doseerimine
  • pH väärtuse stabiliseerimine
  • Kemikaalide ladustamine

Seadmed:

Programmeeritav magestamisregulaator CoolPROTECT

Mõõte- ja juhtimisseade Versatronic külmtusahelas magestusjuhtimiseks ja biotsiidide doseerimiseks

Üksikasjalikku informatsiooni leiate meie allalaadimiste alt.