CDI 01

Doseerimisseade sisseehitatud induktiivse elektrijuhtivuse regulaatoriga.


CoolProtect

Elektrijuhtivuse eelmonteeritud paneelide seade jahutusveekäitluseks.


Jahutusvesi Versatronic

Elektrijuhtivuse eelmonteeritud paneelide seade jahutusveekäitluseks, mis on laiendatav lisa kontrollmõõtmistega.


Doseerimise konsool

Standardne seina- või tugikonsool koos doseerimistehnikaga.


Doseerimisjaam

Anuma kaelale monteeritud doseerimistehnika.


EMP kompakt

Mootoril töötav membraandoseerimispump kombineerituna kontaktvee arvestiga proportisonaalseks keemia doseerimiseks.