CDI 01

Urządzenie pomiarowe ze zintegrowanym indukcyjnym regulatorem przewodności


CoolProtect

Sterowane przewodnościowo wstępnie zmontowane urządzenie płytkowe do uzdatniania wody chłodzącej


Woda chłodząca Versatronic

Sterowane przewodnościowo wstępnie zmontowane urządzenie płytkowe do uzdatniania wody chłodzącej, z możliwością rozbudowy o dodatkowe urządzenia kontrolne


Konsole dozujące

Standaryzowane konsole ścienne lub stojące łącznie z mechanizmem dozującym


Stacje dozujące

Mechanizm dozujący zamontowany na zbiorniku osadowym


EMP Compact

Napędzana silnikiem membranowa pompa dozująca w połączeniu z wodomierzem kontaktowym do proporcjonalnego ilościowo dozowania środków chemicznych