Technika dozowania

Urządzenia do przemysłowego dozowania cieczy muszą spełniać następujące kryteria:

  • Możliwość elastycznego dostosowania do różnych technik
  • Najwyższa odporność na chemikalia
  • Szeroki wybór dostosowanych akcesoriów
  • Łatwy montaż i kalibracja
  • Optymalne bezpieczeństwo eksploatacji
  • Możliwość precyzyjnego odtworzenia sposobu dozowania
  • Minimalna konserwacja i zużycie
  • Łatwa wymiana zużytych części przy minimalnym nakładzie pracy

Nasze pompy dozujące spełniają specyficzne wymogi każdego klienta.


Urządzenia:

ELADOS® EMP KKS
0,2 - 1,4 l/h

EcoPro / EcoUp / EcoAdd
5 - 120 l/h

ELADOS® EMP IV
450 - 750 l/h

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale „Do pobrania”.