Uzdatnianie wody pitnej

Do najważniejszych zadań zakładów uzdatnianie wody należy – oprócz zapewniania zaopatrzenia w wodę – zapobieganie korozji i powstawaniu osadów w instalacjach wodnych, zgodnie z odpowiednimi standardami jakościowymi. Dlatego zaleca się staranną konserwację instalacji wodnej przy użyciu preparatów antyosadowych i antykorozyjnych, dozowanych zgodnie z zaleceniami Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches [Niemieckiego Związku Gospodarki Gazowej i Wodnej]. Specjalnie w tym celu opracowaliśmy system dozowania proporcjonalnego.

Odpowiednie ustawienie wszystkich komponentów programu ELADOS® EMP umożliwia dostosowanie ilości dozowanych preparatów do wszelkich zastosowań.


Urządzenia:

Kompaktowy dozownik do dozowania proporcjonalnego

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale „Do pobrania”.