Jump directly to main navigation Jump directly to content

Nanášacie a dávkovacie systémy

Naše nanášacie a dávkovacie systémy sa používajú pre najrôznejšie procesy nanášania v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Disperzné a reaktívne lepidlá, mazivá, farby, silikónové produkty a iné materiály vyžadujú najrôznejšie procesy nanášania. Na realizáciu zákazníckych a aplikačne špecializovaných, výrobe prispôsobených procesných krokov sme so všetkými k tomu potrebnými samostatnými komponentmi vyvinuli systém ADS (nanášací a dávkovací systém).


Zariadenia:

Elektropneumatická časovacia riadiaca jednotka Multiline 1000

Rotorspray na kruhovité nanášanie produktu do vyvŕtaných otvorov

Podrobné informácie nájdete n našej zóne Na stiahnutie.