Úprava chladiacej vody

Prečo úprava chladiacej vody?
Dobré vyťaženie a vysoký stupeň účinnosti majú významný podiel na hospodárnosti zariadenia.
Problémy okruhov chladiacej vody:

  • Korózia
  • Usadeniny
  • Rast rias a baktérií

Následkom je zhoršenie kvality vody, zúženie prierezu potrubí, strata výkonu a vyššie náklady na energie.

Opatrenia:
Spomenuté komplexné problémy sa dajú vyriešiť len plnoautomatickým odkaľovaním (odsolením) a dávkovaním biocídov.

  • Automatizácia odsolenia
  • Dávkovanie biocídov
  • Stabilizácia hodnoty pH
  • Zásobovanie chemikáliami

Zariadenia:

Programovateľný regulátor odsolenia CoolPROTECT

Meracie a regulačné zariadenie Versatronic na riadenie odsolenia a dávkovanie biocídov v chladiacich okruhoch

Podrobné informácie nájdete n našej zóne Na stiahnutie.