Úprava odpadových vôd

Podniky, prevádzkovatelia elektrární, obce a mestá sú v závislosti od stupňa znečistenia vyprodukovaných odpadových vôd finančne zaťažované.

Našimi meracími a dávkovacími systémami poskytujeme plánovačom, konštruktérom zariadení a prevádzkovateľom vyspelé technické koncepty pre čističky vôd každého druhu. Počnúc skladom chemikálií, stanicami koagulačných činidiel a predbežného rozpustenia až po samostatné komponenty, ako dávkovacie čerpadlá ako aj meracie a regulačné zariadenia, vypracujeme kompletné systémové riešenia.


Zariadenia:

Meracie a regulačné zariadenie Versatronic

 

Podrobné informácie nájdete n našej zóne Na stiahnutie.