Úprava pitnej vody

Ochrana vodovodných potrubí pitnej a úžitkovej vody proti korózii a vodnému kameňu je popri povinnosti zásobovania a so všetkými svojimi akostnými znakmi jednou z najdôležitejších úloh priemyslu na úpravu vody. Smernice DVGW (Nemecký spolok pre plynárenstvo a vodárenstvo) predpisujú zodpovedajúcim dávkovaním prostriedkov na ochranu proti korózii a vodnému kameňu úzkostlivé opatrenia týkajúce sa starostlivosti a údržby potrubných sietí. Vyššie uvedené je v celom rozsahu možné použitím nášho k tomu určeného proporcionálneho dávkovacieho systému.

Zladením všetkých komponentov kompletného programu ELADOS® EMP je daná možnosť kombinácie dávkovacích jednotiek pre najrôznejšie prípady použitia.


Zariadenia:

Kompaktný dávkovač pre proporcionálne dávkovanie

 

Podrobné informácie nájdete n našej zóne Na stiahnutie.