Automobilový a dodávateľský priemysel

Navrhujeme, vyrábame a montujeme nanášacie a dávkovacie systémy ako kompletné zariadenia pre najrôznejšie procesy nanášania v automobilovom a dodávateľskom priemysle. Našimi aplikačnými systémami pre lepidlá, oleje, tuky a silikónové produkty realizujeme zákaznícke a aplikačne špecializované, danej výrobe prispôsobené procesné kroky.


Aplikácie