Chemické zariadenia

Nepretržité meranie, presné dávkovanie a procesne presná regulácia sú vo všetkých priemyselných prevádzkových procesoch úzko a vzájomne prepojené. Preto si optimálne výrobné výsledky vyžadujú výkonné systémy na meranie, dávkovanie a reguláciu potrebných chemikálií.

Taktiež dôležitú úlohu pritom hrá aj skladovanie vysoko koncentrovaných chemikálií.

Naši skúsení inžinieri navrhnú na to prispôsobené zákaznícke a aplikačne špecializované riešenia.

Pomocou nášho poradenstva pre partnerov si z nášho štandardného sortimentu môžete zostaviť meracie a dávkovacie systémy pre Vaše vlastné aplikácie.

Aplikácie