EcoPro / EcoAdd

Séria membránových dávkovacích čerpadiel s technológiou krokových motorov. 

Max. dávkovací výkon: 5 / 11 / 30 /50 / 120 l/h


Pneumatické čerpadlo II

Stlačeným vzduchom poháňané membránové dávkovacie čerpadlo.

Max. dávkovací výkon: 3 / 6 / 12 l/h


EMP KKS

Motorom poháňané piestové membránové dávkovacie čerpadlo s integrovaným vlastným odvzdušnením.

Max. dávkovací výkon: 0,2 / 0,5 / 0,9 / 1,4 l/h


EMP IV

Motorom poháňané membránové dávkovacie čerpadlo.

Max. dávkovací výkon: 140 / 210 / 450 / 630 / 750 l/h