LMI 02

Meracie a regulačné zariadenie pre induktívne meranie vodivosti.


LMIT 09

Vysoko presný snímač pre induktívne meranie vodivosti.


Versatronic

Štvorkanálové meracie a regulačné zariadenie v modulárnom prevedení.


OGM Plus

Jednokanálové meracie a regulačné zariadenie pre voliteľné merané veličiny.


Kontaktný vodomer

Kontaktný vodomer.