CDI 01

Dávkovač s integrovaným induktívnym regulátorom vodivosti.


CoolProtect

Vodivosťou riadené predmontované doskové zariadenie pre úpravu chladiacej vody.


Versatronic chladiaca voda

Vodivosťou riadené predmontované doskové zariadenie pre úpravu chladiacej vody, rozšíriteľné o dodatočné kontrolné merania.


Dávkovacie konzoly

Štandardizované nástenné a stojanové konzoly vr. dávkovacej techniky.


Dávkovacie stanice

Dávkovacia technika namontovaná na prvotnú nádrž.


EMP Kompakt

Motorom poháňané membránové čerpadlo v kombinácii s kontaktným vodomerom pre dávkovanie chémie úmerne množstvu.