Priprava vode

Razvijamo prefinjene tehnične rešitve težav za zmanjšanje ravni onesnaženosti industrijskih in komunalnih odpadnih voda.

Z našimi zmogljivimi sistemi za odmerjanje poskrbimo za zaščito, nego in vzdrževanje omrežij pitne in tehnične vode.

Uporabe