Soğuk Su İşleme

Neden soğuk su işleme?

İyi bir doluluk ve yüksek etkinlik derecesi, bir tesisin ekonomik olması bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Soğutucu devrelerinin sorunları:

  • Korozyon
  • Birikimler
  • Yosun ve bakteri büyümesi

Sonuç su kalitesinin kötüleşmesi, boru hatlarının çapının daralması, kapasite kayıpları ve yüksek enerji maliyetleri.

Önlemler:

Sözü edilen karmaşık sorunlar yalnızca tam otomatik çamur arıtmayla (tuz arıtma) ve biyosit dozajıyla çözülebilir.

  • Tuz arıtma otomasyonu
  • Biyosit dozajı
  • pH değerinin sabitlenmesi
  • Kimyasal madde depolaması

Cihazlar:

Programlanabilir tuz arıtma regülatörü CoolPROTECT

Soğutma döngüsünde tuz arıtma yönetimi ve biyosit dozajı için Versatronic ölçüm ve ayar cihazı

Ayrıntılı bilgileri indirme bölümümüzde bulabilirsiniz.