Tratarea suprafeţelor

Rezultatul proceselor tehnice depinde de calitatea funcţionării sistemelor de măsurare şi dozare utilizate.

Rezultatele optime de producţie necesită sisteme performante pentru măsurarea potenţialelor electrochimice, precum conductibilitatea sau valorile pH.

Toate datele de măsurare necesare sunt astfel colectate electronic în permanenţă, iar substanţele chimice calculate se vor doza proporţional în funcţie de cantitate sau calitate. Şi depozitarea substanţelor chimice care sunt parţial puternic agresive joacă un rol important. Inginerii noştri de proiect cu experienţă concep astfel căi de soluţionare adaptate personalizate.

Aplicaţii