Obróbka powierzchni

Wynik procesów technologicznych jest zależny od jakości pracy zastosowanych systemów pomiarowych i dozujących.

W celu uzyskania optymalnych efektów produkcji konieczne są wydajne systemy pomiaru potencjałów elektrochemicznych, takich jak przewodnictwo właściwe czy wartość pH.

System na bieżąco mierzy wszystkie istotne parametry i na tej podstawie odpowiednio dozuje chemikalia – proporcjonalnie do zmierzonej ilości i zależnie od wymaganej jakości. Ważną rolę odgrywa również magazynowanie substancji chemicznych, w tym wysoko agresywnych. Nasi doświadczeni inżynierowie projektu opracowują dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania spełniające powyższe wymogi.

Aplicaciones