Povrchová úprava

Výsledok technologických procesov je závislý od kvality práce a funkčnosti použitých meracích a dávkovacích systémov.

Preto si optimálne výrobné výsledky vyžadujú výkonné systémy na meranie elektrochemických potenciálov, ako je vodivosť alebo hodnoty pH.

Všetky potrebné merané údaje sa pritom nepretržite elektronicky zaznamenávajú a vypočítané chemikálie sú následne dávkované úmerne množstvu alebo v závislosti od kvality. Taktiež dôležitú úlohu pritom hrá aj skladovanie vysoko agresívnych chemikálií. Naši skúsení projektoví inžinieri navrhnú na to prispôsobené zákaznícke a aplikačne špecializované metódy riešenia.

Aplikácie