Multiline 1000

Elektropneumatická časovacia riadiaca jednotka na aktiváciu pneumatických dávkovacích ventilov a zariadení Rotorspray na dávkovanie olejov a lepidiel.


Rotorspray

Motorom poháňaný rotujúci hriadeľ s odstredivou hlavou pre kruhovité nanášanie olejov a lepidiel do vyvŕtaných otvorov od 8 mm.

Podrobné informácie nájdete n našej zóne Na stiahnutie.