Úprava vody

Vypracujeme vyspelé technické riešenia problémov na zníženie stupňa znečistenia priemyselných a komunálnych odpadových vôd.

Využitím našich výkonných dávkovacích systémov sa staráme o ochranu, starostlivosť a udržanie vodovodných potrubí pitnej a úžitkovej vody.

Aplikácie