Vee käitlemine

Töötame välja intellektuaalseid tehnilisi probleemilahendusi tööstus- ja asulareovee saastetaseme vähendamiseks.

Oma tõhusa doseerimissüsteemi kasutamisega hoolitseme joogi- ja tööstusvee veetrassi kaitsmise, hooldamise ja saamise eest.

Kasutamine