Pinnatöötlus

Tehniliste protsesside tulemus sõltub sisestatud mõõte- ja doseerimissüsteemide töökvaliteedist.

Optimaalsed tootmistulemused eeldavad seetõttu kõrgetasemelisi süsteeme mõõtmaks elektrokeemilist potentsiaali, nagu elektrijuhtivus või pH väärtus.

Kõik vajalikud mõõteandmed registreeritakse jooksvalt elektrooniliselt ja saadud kemikaalid doseeritakse proportsionaalselt hulga või kvaliteedi järgi. Samuti on tähtis roll ka osaliselt väga agressiivsete kemikaalide ladustamisel. Meie kogenud projektiinsenerid kavandavad sellele vastavad lahendusteed, mis on kohandatud kliendi vajadustele

Aplicaciones