Povrchová úprava

Výsledek technologických procesů závisí na kvalitě práce použitých měřících a dávkovacích systémů. Pro dosažení optimálních výrobních výsledků jsou proto zapotřebí výkonné systémy pro měření elektrochemických potenciálů, jako vodivost nebo hodnoty pH.

Všechna potřebná měřená data jsou přitom nepřetržitě elektronicky zaznamenávána a vypočítané chemické látky jsou přidány proporcionálně dle množství nebo v závislosti na kvalitě. Důležitou úlohu zde hraje také skladování chemických látek, z nichž některé jsou vysoce agresivní. Na tomto základě navrhují naši zkušení projektoví inženýři řešení přizpůsobená požadavkům zákazníka.

Použití