Oczyszczanie wody chłodniczej

co oczyszczać wodę chłodniczą?

Odpowiednie obciążenie i wysoka wydajność instalacji mają decydujący wpływ na jej ekonomiczność.

Problemy pojawiające się w obiegu wody chłodniczej:

  • Korozja
  • Osady
  • Glony i bakterie

Powyższe czynniki prowadzą do pogorszenia jakości wody, zmniejszenia średnicy rur, spadku wydajności i wzrostu kosztów energii.

Jedynym skutecznym rozwiązaniem
tych złożonych problemów jest w pełni zautomatyzowane odmulanie (odsalanie) i stosowanie biocydów.

  • Automatyczne odsalanie
  • Dozowanie biocydów
  • Stabilizacja wartości pH
  • Składowanie chemikaliów

Urządzenia:

Programowalny regulator odsalania CoolPROTECT

Versatronic – urządzenie pomiarowe i regulujące odsalanie oraz dozowanie biocydów w obiegu chłodzenia

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale „Do pobrania”.